Daniel Krutý

Předseda hnutí, garant za oblast financí
Daniel Krutý
Daniel Krutý

Daniel Krutý

Předseda hnutí, garant za oblast financí

Ekonomický růst bez zadlužování

Veřejné finance mají obrovský problém. Schodky 300 miliard nejsou pro naši ekonomiku udržitelné. Pokud budeme pokračovat v současném tempu růstu zadlužení, stát nebude schopen financovat veřejné služby v takové míře, jak činí doteď. Takovou situaci by nejvíce pocítili nízkopříjmoví obyvatelé, kteří tyto služby nejvíce čerpají.

Vláda není řešení našich problémů, vláda je součástí problému. Problému, kdy máme nízké mzdy a vysoké daně. Problému, kde za vysoké daně dostaneme nekvalitní a drahé služby.

Budoucnost bez dluhů

Schodek státního rozpočtu pod 1% HDP (80mld) do pěti let.

 • Prostor na změny vidíme jak na straně výdajové, tak na straně příjmové. (1:1)
 • Zrušíme výchovné, jakožto pro nás nesystémovou a populistickou dávku.
 • Firmy, které žijí jenom z dotací a neposkytují službu státu nepotřebujeme. Kdo neobstojí v tržní konkurenci, aniž by dostal podporu z veřejných peněz, nemá žádný užitek pro stát ani pro společnost.
 • Zrušíme fixace mandatorních výdajů. (platba za státní pojištěnce, obrana, platy učitelů)
 • Změníme rozpočtové určení daní ve prospěch státního rozpočtu. Dorovnáme tím nespravedlnost z doby zrušení superhrubé mzdy, kdy náklady odnesl pouze státní rozpočet. Budeme se držet pravidla – sdílená daň je sdílená bez výjimky.
 • Budeme pokračovat ve zvyšování spotřebních daní. (tabák, líh a alkohol obecně)
 • Zrušíme podporu stavebního spoření.
 • Zvýšíme daň z příjmů fyzických osob z 15 % na 17 % abychom dorovnali ztrátu ze zrušení superhrubé mzdy, zároveň s tím zvýšíme slevu na poplatníka tak, abychom ochránili nízkopříjmové.
 • Zdaníme tiché víno.
 • Zařídíme, aby daň z hazardu byla 100 % příjmem státního rozpočtu.
 • Zmenšíme počet úředníků o 10-20 % do pěti let.

Nastartování ekonomiky reformami

Neefektivní daňový systém, napjatý trh práce, neúplná důchodová reforma. To jsou strukturální problémy našeho státu.

 • Přijdeme, případně podpoříme důchodovou reformu, která udělá důchody dlouhodobě udržitelné. (např. Navázání věkového odchodu do důchodu na průměrnou délku dožití.)
 • Zavedeme jednu sazbu DPH.
 • Důrazně podpoříme spoření ve III. Důchodovém pilíři tak, aby se vyplatilo spořit si na důchod, a zefektivníme třetí pilíř jako celek.
 • Změnou zákona o penzijních společnostech snížíme maximální možnou výši poplatků, které si mohou penzijní fondy účtovat.
 • Zjednodušíme sociální systém, místo dvaceti sociálních dávek budou dvě. Jednoduché, adresné a jasně definované.
 • Budeme dále intenzivně usilovat o zjednodušení stavebního řízení, i kdyby to mělo znamenat zrušení některých regulací.
 • Budeme směrovat prostředky do automatizace a robotizace podniků a průmyslu. Česká ekonomika tím získá vyšší marži a uvolní se trh práce.
 • Umožníme lehčí a jednodušší vstup cizincům na náš trh práce. (viz. dále v programu)
 • Razantně podpoříme prevenci ve zdravotnictví, a zavedeme systém nižší platby zdravotního pojištění pro osoby, které žijí zdravý životní styl a postupují vyšetření.
 • Zaměříme se na zkvalitnění rekvalifikačních kurzů a zacílení dle potřeb trhu práce pro zaměstnance, kteří chtějí pracovat, ale nemají dostatečnou kvalifikaci.
 • Razantně podpoříme předškolní vzdělávání a výstavbu školek. Zavedeme vymahatelnou garanci místa od 3. roka života. Pomůžeme ženám v návratu na trh práce.
 • Zaměříme se na péče o děti raného věku. (mikrojesle a dětské skupiny)
 • Investice do vzdělávání budeme brát jako naprostou prioritu.
 • Zavedeme mechanismus pro valorizaci minimální mzdy na základě průměrné mzdy.
 • Prioritně dostavíme dálniční síť, a razantně navýšíme investice do dopravy.

Efektivní a levný stát

Snížíme provozní výdaje státu.

 • Zahájíme proces slučování obcí pod 1 000 obyvatel. Zvětšíme tím jejich efektivitu a snížíme provozní výdaje samospráv.
 • Reforma a slučování agend, najmeme moderní management s praxí a zahraniční zkušeností, který bude mít za úkol zefektivnit státní správu.
 • Odborně vypracujeme systematizaci míst ve veřejné správě, a díky tomu snížíme počet úředníků o 10-20 % do pěti let.
 • Zastropujeme počet státních zaměstnanců a vytvoříme zákon, který jasně stanoví jejich maximální počet.
 • Obnovíme, a konečně dotáhneme projekt jednotného inkasního místa. Jeden úřad, jeden formulář, všechny vaše daně a odvody.
 • Budeme usilovat o znovuzavedení digitalizace tržeb. (EET)
 • Redukce neefektivních výzkumných ústavů. (Nepleťme si s investicemi na vědu a výzkum, ty naopak zvýšíme.)
 • Vytvoříme pracovní skupinu, která bude mít za úkol organizovat úspory ve státní správě, sledovat trendy v umělé inteligenci a její možné využití.

Chytrá imigrační politika

 • Zrychlení a zjednodušení administrativních procesů spojených s imigrační agendou.
 • Personální posílení pozic na ministerstvu vnitra, které se o agendu zahraniční pracovní síly stará.
 • Nastavení jasných kritérii reflektujících potřeby pracovního trhu.
 • Přijetí sady integračních programů maximalizujících pozitivní efekty pracovní migrace.