Nová kybernetická hrozba: začarovaný kruh

Domů » Nová kybernetická hrozba: začarovaný kruh

ČESKÁ REPUBLIKA UVĚZNĚNÁ V “ZAČAROVANÉM KRUHU” DEZINFORMACÍ A NENÁVISTI

Hnutí Generace předkládá veřejnosti schéma “začarovaného kruhu” dezinformací a nenávisti, kvůli kterému se Česká republika nachází v kritickém ohrožení.
Vládní strany jsou zcela neúspěšné v boji proti dezinformacím a nenávisti, protože neřeší příčiny jejich vzniku, ale pouze jejich důsledky, a proto se Česká republika nachází v “začarovaném kruhu”, ve kterém se ocitly i sdělovací prostředky (tisk, televize a rozhlas), policie a zpravodajské služby.
Veškeré návrhy, směrnice či strategie vládních stran v oblasti boje proti dezinformacím a nenávisti jsou předem odsouzeny k neúspěchu, pokud neřeší příčiny hlavního problému, jímž jsou kybernetické útoky na demokracii, které v podobě šíření dezinformací, nenávisti a propagandy, včetně manipulace, pronikají prostřednictvím sociálních sítí do každé domácnosti.
Hnutí Generace se podílelo na tvorbě DIGITÁLNÍ STRATEGIE 2026-2100, kterou vypracovala mezinárodní nevládní organizace Digital Policy Institute - millennium 3000. Hnutí Generace hodlá tuto strategii prosazovat, protože poprvé v historii žijí občané současně ve dvou světech, reálném a virtuálním, a kvůli této nové dimenzi reality je nezbytné vybudovat novou, technologicky vyspělou demokratickou infrastrukturu pro digitální věk, která bude schopna účinně chránit demokracii v kyberprostoru.
"Začarovaný kruh”, jehož schéma předkládá Hnutí generace veřejnosti, je hlavní příčinou, proč jsou vládní strany dosud neúspěšné v boji proti dezinformacím a nenávisti a kvůli kterému se Česká republika nachází v kritickém ohrožení. Tento „začarovaný kruh“ se skládá z následujících atributů:
Vue Canvas Points
{{ index + 1 }}
{{ contentArray[temporaryPoint - 1].title }}
{{ contentArray[temporaryPoint - 1].description }}

Víte proč si musíte dávat pozor na to, koho volíte?

Protože politik, který nedokáže modernizovat demokracii směrem k on-line demokracii, nemůže občanům zajistit žádnou bezpečnost ani budoucnost. Proto naše Hnutí Generace usilujeme o reformu technologicky zaostalé demokracie, aby co nejlépe sloužila občanům a jejich potřebám.