Představení „Jsme za“

Domů » Naše kampaň » Představení „Jsme za“

HESLO KAMPANĚ HNUTÍ    

Zvolili jsme si jednoduché, ale výstižné heslo: Jsme zajedno. Líbí se nám, že vyjadřuje jednotu a společný cíl. Chceme v kampani vyjadřovat vize, program i způsoby, jakými našich cílů dosáhnout. Těmi jsou spojování generací, respekt, ochrana demokracie v kyberprostoru a dlouhodobá politika s udržitelným rozpočtem bez zadlužování a populistických hesel.

Naše kampaň