Podpořte nás

Domů » Podpořte nás
Žádná politická strana se neobejde bez podpory svých příznivců, členů, podporovatelů či sponzorů. Nefinanční podpora dobrovolníků a financování, ať už z vlastních zdrojů nebo ze státních dotací, patří k základním kamenům nutných pro fungování každého politického subjektu.

Hospodaření politických stran se v České republice řídí zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. V Hnutí Generace jsme připraveni se těmito regulacemi bezezbytku držet a veškerou spolupráci s třetími stranami, sponzory či marketingovými partnery transparentně zveřejňovat.

V současné době (květen 2024) tvoří naše zdroje především prostředky z našich rodin a drobné dary našich členů a podporovatelů.

Jak nás můžete podpořit?

  • staňte se naším členem
  • staňte se dobrovolníkem v rámci kampaně
  • přidejte se mezi naše expertní poradce
  • zapojte se v průběhu léta do projektu Demokratický kvíz
  • sledujte náš podcastový kanál Studia demokracie
  • odebírejte novinky na našich sociálních sítích

Spolupráce se sponzory a donátory

Pokud vám jsou naše vize, program a cíle blízké a chtěli byste naši činnost podpořit finančním darem, kontaktujte nás prosím. Rádi se s vámi sejdeme, probereme detaily vašeho úmyslu a nalezneme cesty, jak tuto spolupráci co nejlépe uchopit.

Transparentnost spolupráce

Každé strategické partnerství, ať už se týká poskytování expertní služby, reklamního plnění, konzultace, nebo sponzorského daru vnímáme velmi zodpovědně a závazně pro obě strany. Jistě si žádná ze stran nepřeje, aby později takového rozhodnutí litovala. Proto máme v Hnutí Generace každou takovou spolupráci podmíněnou interními zásadami o transparentnosti:
  • analýza rizik (naše bezpečnostní zásady)
  • uzavření spolupráce na základě smlouvy (darovací či obchodní)
  • dodání sjednaného plnění
  • fakturace
Věříme, že s těmito podmínkami nebude mít žádný partner, který přichází s dobrými úmysly, problém.

Pomozte nám zachránit naší demokracii v kyberprostoru