Varování pro občany

Domů » Podpořte nás » Varování pro občany
Bez ochrany demokracie v kyberprostoru se Česká republika ocitne v kritickém ohrožení, kvůli hrozbám a zločinům, které prostřednictvím sociálních sítí pronikají do každé domácnosti. 

CHRAŇTE SVOJÍ DEMOKRATICKOU BUDOUCNOST

Váš skromný příspěvek na kampaň: 30, 50,100 korun, pomůže zachránit naší demokracii v kyberprostoru a Vaši budoucnost.
30,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
* Platbu můžete provést naskenováním příslušného QR kódu Vaší bankovní aplikací. Rovněž můžete darovat libovolnou částku převodem na transparentní účet Hnutí Generace 7165095003/5500.
Transparentní účty Hnutí Generace
Název Číslo účtu
Hnutí Generace provozní účet pro ostatní příjmy a výdaje 7165095011/5500
Hnutí Generace volební účet pro financování volební kampaně voleb do PSPČR v r. 2025 7165095038/5500
Hnutí Generace zvláštní účet pro přísp.ze stát.rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění 7165095003/5500