Víte, proč kvůli dezinformacím hrozí občanům chudoba?

Domů » Víte, proč kvůli dezinformacím hrozí občanům chudoba?

Protože dezinformace šířené prostřednictvím sociálních sítí a jiných on-line platforem mají zkázonosný dopad nejen na veřejné mínění a politické rozhodování, ale ohrožují občany také v jejich osobním, profesním a veřejném životě, stejně jako v mezilidských a virtuálních vztazích. Dezinformace podkopávají ekonomiku a politiku do takové míry, že jakékoliv rozhodnutí občanů může skončit katastrofou, pokud se kvůli dezinformacím rozhodnou špatně. Ekonomicky zranitelní občané hledají rychlá a snadná řešení a často bývají náchylnější k podpoře populistických a extremistických politiků, kteří slibují jednoduchá řešení složitých problémů, což může být lákavé  pro voliče v těžkých situacích. Vzhledem k tomu, že se dezinformace stávají všudypřítomnými a občané jim často podléhají, protože už nejsou schopni rozeznat lež od pravdy, tak hrozí, že kromě důvěry v politiky a instituce, ztratí i střechu nad hlavou.