Naše cíle, poslání

Domů » O nás » Naše cíle, poslání

Cíle

Našim hlavním cílem je navrhnout účinná opatření pro ochranu demokracie a svobody, zejména v kyberprostoru. A to nejen v ČR, ale napříč v celé Evropě. Vnímáme, že si tuto problematiku vkládá do úst mnoho politických subjektů a iniciativ, ale ve skutečnosti nevidíme, že by se reálně něco dělo. A my máme konkrétní plán, jak demokracii, ať už v online prostoru, nebo tu reálnou, účinně chránit.
Dalším cílem hnutí je odpovědná politika a správa veřejných financí. Máme konkrétní návrhy, jak postupně zpomalit tempo růstu státního dluhu.
V neposlední řadě se zaměříme na téma mezigenerační soudržnosti. Jako zástupci mladé generace si vážíme svých rodičů a prarodičů. Není nám lhostejné, jak se budou mít v důchodu a jaká budoucnost čeká naše děti. Máme konkrétní návrhy, jak řešit důchodovou reformu, dotační politiku pro slabší sociální skupiny či neuspokojivou situaci s bydlením. Chceme se zaměřit na podporu duševního zdraví, respektující politiku vůči genderovým a minoritním skupinám.  
Pokud souzníte s naší vizí a chcete nám pomoci k dosažení stanovených cílů, rádi vás požádáme o podporu a spolupráci. Ať už z pozice člena, dobrovolníka nebo podporovatele Vás mezi sebou v Hnutí Generace srdečně přivítáme.

Poslání

Vyplývá ze skutečnosti, že jako první generace žijeme ve dvou světech současně: v opravdovém a v tom virtuálním. Je nezbytné, abychom dokázali chránit svobodu a demokracii nejen v reálném světě, ale poprvé i v kyberprostoru. Pokud si toto neuvědomíme včas a neochráníme demokratické principy v online světě novými zákony a nařízeními, dříve nebo později budou narušeny a destabilizovány jinou mocenskou autoritou.  

Vize

Přinášíme z pohledu mladé generace tyto tři základní ideové hodnoty a vize do politiky:
  • Zajistit účinnou ochranu demokracie, zejména v kyberprostoru
  • Přinést dlouhodobě udržitelný rozpočet bez dalšího zadlužování  
V těchto otázkách jsme s našimi experty, členy a podporovateli zajedno.  
Chceme oslovit nejen zástupce mladé generace, ale i vrstevníky našich rodičů a prarodičů. Chceme ukázat, že se dá dělat politika s respektem a porozuměním. Bez milionů od zákulisních hráčů, bez skrytých mocenských zájmů, ať už na tuzemské či mezinárodní úrovni. Transparentnost není pro nás jen „nutné zlo“, ale přesvědčení.   
"Chceme ukázat, že se dá dělat politika s respektem a porozuměním."
Nejsme hlásnou troubou ani součástí jiného politického projektu. Máme vlastní témata, vizi, ideály i cíle a víme, jak jich dosáhnout. Uděláme vše proto, abychom se čestně a se vztyčenou hlavou dostali mezi respektované kandidáty do některých z příštích voleb, ať už na celostátní či komunální úrovni.
O nás