Doprava

Domů » Náš program » Doprava

Efektivní a pohodlná doprava pro nás všechny

"Musíme myslet více strategicky, doprava nejsou jen auta, kamiony a vlaky, je to také veřejná doprava, cyklistika, pěší doprava atd…"

Mobilitu musíme brát jako celek, a tak s ní pracovat...
Investice do infrastruktury se nachází na křižovatce, po desítkách let zanedbávání naší infrastruktury, svitla poslední léta naděje, finance posílané každý rok do infrastruktury jen rostly. To ale neznamená, že těmito prostředky můžeme plýtvat. Situace ve státním rozpočtu je velmi nepříznivá, a investice do dopravy se musí přizpůsobit tomuto vývoji, jednoduše nemůžeme stavět vše na malé kousky a dohromady nic, tedy jen s pár půjčkami navíc.

Dlouhodobý výhled dopředu, nejen do dalších voleb

 • Připravíme seznam prioritních dálničních a železničních staveb.
 • Podpoříme projekty PPP (Public Private Partnership), tedy využití veřejného a soukromého sektoru při výstavbě nejnutnější dopravní infrastruktury, to umožní její rychlejší dokončení.
 • Rozšíříme systém “Oneticket” i na autobusové dopravce a vytvoříme celoroční neomezenou jízdenku pro všechny autobusy, vlaky a systémy MHD, podobně jako to již existuje v Rakousku. (tzv. klimatická jízdenka.)
 • Přesuneme náklad na koleje, uvolníme tím dosavadní silniční infrastrukturu, zlepšíme na mnoha místech lokální emise ale i emise jako celek a to výrazně.
 • Provedeme revizi silnic, zařadíme je do silniční třídy odpovídající skutečnému stavu.
 • Budeme vždy bojovat za investice do infrastruktury. Doprava je naše priorita a nesmí se nám stát zastavení či omezení již připravených projektů.

Železniční doprava 21. století

 • Budeme pokračovat v přípravě vysokorychlostních železnic (VRT) tak, aby se mohly co nejdříve začít stavět. Železnice má obrovský potenciál, vybudováním vysokorychlostních železnic zajistíme rychlou a efektivní přepravu cestujících po ČR.
 • Prosazujeme modernizaci a elektrifikaci menších regionálních tratí, s potenciálem osobní i nákladní dopravy, které splní podmínky studie proveditelnosti.
 • Podporujeme hledání alternativních způsobů pohonů na tratích, kde se nevyplatí elektrifikace.
 • Zvýšíme bezpečnost na železnici, budeme modernizovat železniční přejezdy a na koridorech pracovat na mimoúrovňových řešeních. Podporujeme zavádění ETCS.
 • Chceme pokračovat ve velké modernizaci a výstavbě páteřních železničních koridorů (které nebudou nahrazeny VRT) a postupně začít zlepšovat vybrané úseky na 200 km/ h. Počítáme s výstavbou nových koridorů (Praha – Liberec.)
 • Modernizujeme nádraží pro cestující a zlepšíme kvalitu stanic, včetně prostor pro nákladní dopravu.

Silnice s pocitem bezpečí a komfortu

 • Podporujeme výstavbu obchvatů měst a obcí. Obyvatelé mnoha českých měst musí trpět velký tranzit vedoucí v blízkosti jejich obydlí. Tranzitní doprava poškozuje místní komunikace, způsobuje znevýhodnění pozemků v blízkosti komunikace a emise ze silniční dopravy škodí zdraví místních obyvatel.
 • Infrastruktura brzdí českou ekonomiku, proto prosazujeme dokončení dálniční sítě. Železnice je budoucnost, ale české ekonomice to stačit nebude. Česká ekonomika ztrácí miliardy korun vzhledem k nevyhovující infrastruktuře, bez kompletní dálniční sítě to bude pokračovat, automobilový průmysl tu s námi ještě bude několik desítek let.
 • Upravíme RUD (rozpočtové určení daní) tak, by byly razantně navýšeny prostředky na opravu silnic II. a III. třídy, ty jsou dlouhodobě podfinancovány v dalších letech navíc odpadnou i peníze z EU a již tak špatné“okresky” budou ještě horší…
 • Jsme pro odložení konce prodeje osobních aut se spalovacím motorem až na rok 2040. (z 2035).
 • Přepracujeme tresty pro řízení pod vlivem alkoholu. Do 0,3 promile zavedeme toleranci. . V případě překročení hladiny 0,3 promile budou tresty především finančně přísnější.

Udržitelně a efektivně

 • Připravíme stavbu P+R parkovišť a tzv. cyklověží či boxů pro kola u nádraží pod záštitou Správy železnic.
 • Podpoříme kraje v budování cyklostezek v blízkosti velkých dopravních uzlů a s propojením větších osídlených celků tak, aby bylo možné kolo použít pro poslední část cesty.
 • Společně s MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu) budeme úzce spolupracovat na rozvoji infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a časem také na výstavbě plnících stanic na vodík, pokud se technologie ukáže jako úspěšná.
 • Bezemisním vozidlům nebudeme brát jejich benefity.

Letecká, lodní doprava a kosmické aktivity

 • Podpoříme rozšíření letiště Václava Havla v Praze o paralelní dráhu a v případě potřeby i rozšíření stávajících kapacit.
 • Budeme nadále podporovat český kosmický průmysl pomocí příspěvku do ESA (Evropská kosmická agentura)
 • Vytvoříme vhodný prostor pro rozvoj autonomní dopravy v ČR.
 • Budeme podporovat rozvoj umělé inteligence v dopravních systémech.
Zaujali jsme Vás?
Neváhejte si přečíst další body programu.