Celý program

Domů » Náš program » Celý program
(střednědobý a krátkodobý program)

1. Ekonomický růst bez zadlužování

Veřejné finance mají obrovský problém. Schodky 300 miliard nejsou pro naši ekonomiku udržitelné. Pokud budeme pokračovat v současném tempu růstu zadlužení, stát nebude schopen financovat veřejné služby v takové míře, jak činí doteď. Takovou situaci by nejvíce pocítili nízkopříjmoví obyvatelé, kteří tyto služby nejvíce čerpají.
Vláda není řešení našich problémů, vláda je součástí problému. Problému, kdy máme nízké mzdy a vysoké daně. Problému, kde za vysoké daně dostaneme nekvalitní a drahé služby.
Budoucnost bez dluhů

Schodek státního rozpočtu pod 1% HDP (80mld) do pěti let.

Veřejné finance mají obrovský problém. Schodky 300 miliard nejsou pro naši ekonomiku udržitelné. Pokud budeme pokračovat v současném tempu růstu zadlužení, stát nebude schopen financovat veřejné služby v takové míře, jak činí doteď. Takovou situaci by nejvíce pocítili nízkopříjmoví obyvatelé, kteří tyto služby nejvíce čerpají.
 • Prostor na změny vidíme jak na straně výdajové, tak na straně příjmové. (1:1)
 • Zrušíme výchovné, jakožto pro nás nesystémovou a populistickou dávku.
 • Firmy, které žijí jenom z dotací a neposkytují službu státu nepotřebujeme. Kdo neobstojí v tržní konkurenci, aniž by dostal podporu z veřejných peněz, nemá žádný užitek pro stát ani pro společnost.
 • Zmenšíme počet volených politiků. (slučování obcí a krajů)
 • Budeme se držet pravidla – sdílená daň je sdílená bez výjimky.
 • Zavedeme jednu sazbu DPH (18%)
 • Budeme pokračovat ve zvyšování spotřebních daní. (tabák, líh a alkohol obecně)
 • Zrušíme podporu stavebního spoření.
 • Zvýšíme daň z příjmů fyzických osob z 15 % na 17 % abychom dorovnali ztrátu ze zrušení superhrubé mzdy, zároveň s tím zvýšíme slevu na poplatníka tak, abychom ochránili nízkopříjmové.
 • Zdaníme tiché víno.
 • Zařídíme, aby daň z hazardu byla 100 % příjmem státního rozpočtu.
 • Zmenšíme počet úředníků o 10-20 % do pěti let.
 • Změníme rozpočtové určení daní ve prospěch státního rozpočtu. Dorovnáme tím nespravedlnost z doby zrušení superhrubé mzdy, kdy náklady odnesl pouze státní rozpočet.
 • Zrušíme některé fixace mandatorních výdajů. (platba za státní pojištěnce, platy učitelů)
Nastartování ekonomiky reformami

Neefektivní daňový systém, napjatý trh práce, neúplná důchodová reforma. To jsou strukturální problémy našeho státu.

 • Přijdeme, případně podpoříme důchodovou reformu, která udělá důchody dlouhodobě udržitelné. (např. Navázání věkového odchodu do důchodu na průměrnou délku dožití.)
 • Zavedeme jednu sazbu DPH.
 • Důrazně podpoříme spoření ve III. Důchodovém pilíři tak, aby se vyplatilo spořit si na důchod, a zefektivníme třetí pilíř jako celek.
 • Změnou zákona o penzijních společnostech snížíme maximální možnou výši poplatků, které si mohou penzijní fondy účtovat.
 • Zjednodušíme sociální systém, místo dvaceti sociálních dávek budou dvě. Jednoduché, adresné a jasně definované.
 • Budeme dále intenzivně usilovat o zjednodušení stavebního řízení, i kdyby to mělo znamenat zrušení některých regulací.
 • Budeme směrovat prostředky do automatizace a robotizace podniků a průmyslu. Česká ekonomika tím získá vyšší marži a uvolní se trh práce.
 • Umožníme lehčí a jednodušší vstup cizincům na náš trh práce. (viz. dále v programu)
 • Razantně podpoříme prevenci ve zdravotnictví, a zavedeme systém nižší platby zdravotního pojištění pro osoby, které žijí zdravý životní styl a postupují vyšetření.
 • Zaměříme se na zkvalitnění rekvalifikačních kurzů a zacílení dle potřeb trhu práce pro zaměstnance, kteří chtějí pracovat, ale nemají dostatečnou kvalifikaci.
 • Razantně podpoříme předškolní vzdělávání a výstavbu školek. Zavedeme vymahatelnou garanci místa od 3. roka života. Pomůžeme ženám v návratu na trh práce.
 • Zaměříme se na péče o děti raného věku. (mikrojesle a dětské skupiny)
 • Investice do vzdělávání budeme brát jako naprostou prioritu.
 • Zavedeme mechanismus pro valorizaci minimální mzdy na základě průměrné mzdy.
 • Prioritně dostavíme dálniční síť, a razantně navýšíme investice do dopravy.
Efektivní a levný stát

Snížíme provozní výdaje státu.

 • Zahájíme proces slučování obcí pod 1 000 obyvatel. Zvětšíme tím jejich efektivitu a snížíme provozní výdaje samospráv.
 • Reforma a slučování agend, najmeme moderní management s praxí a zahraniční zkušeností, který bude mít za úkol zefektivnit státní správu.
 • Odborně vypracujeme systematizaci míst ve veřejné správě, a díky tomu snížíme počet úředníků o 10-20 % do pěti let.
 • Zastropujeme počet státních zaměstnanců a vytvoříme zákon, který jasně stanoví jejich maximální počet.
 • Obnovíme, a konečně dotáhneme projekt jednotného inkasního místa. Jeden úřad, jeden formulář, všechny vaše daně a odvody.
 • Budeme usilovat o znovuzavedení digitalizace tržeb. (EET)
 • Redukce neefektivních výzkumných ústavů. (Nepleťme si s investicemi na vědu a výzkum, ty naopak zvýšíme.)
 • Vytvoříme pracovní skupinu, která bude mít za úkol organizovat úspory ve státní správě, sledovat trendy v umělé inteligenci a její možné využití.

Chytrá imigrační politika

 • Zrychlení a zjednodušení administrativních procesů spojených s imigrační agendou.
 • Personální posílení pozic na ministerstvu vnitra, které se o agendu zahraniční pracovní síly stará.
 • Nastavení jasných kritérii reflektujících potřeby pracovního trhu.
 • Přijetí sady integračních programů maximalizujících pozitivní efekty pracovní migrace.

2. Energetika a hospodářství pro budoucnost

Proč bychom nemohli mít za cíl vytvořit nejpřívětivější podnikatelské prostředí v Evropě? Podpora firem a průmyslu, důraz na energetickou bezpečnost, kterou obnáší nejen zajištění dodávek ale také cena a dopad na životní prostředí. Zajistíme investice do budoucnosti, věda, výzkum a inovace. Přidaná hodnota v průmyslu. Energetický mix postavený na obnovitelných zdrojích a jádru, společně s flexibilním zdrojem (plyn, vodík, akumulace, moderní prvky přenosové soustavy).
Válka na Ukrajině nám ukázala, jak moc je naše země zranitelná. Otevřená a průtoková ekonomika bez větší přidané hodnoty, která je zapojená do subdodávek v rámci globálních řetězců. Nakopneme náš průmysl.
Musíme vytvořit dlouhodobý, trvale udržitelný, ekonomicky efektivní a otevřený ekosystém postavený na vysoce konkurenční nabídce služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Energetika 21. století

Moderní energetika a masivní investice
 • Zasadíme se o dostavbu 5. Dukovanského bloku, případně zahájíme/podpoříme výstavbu dalších bloků Temelína.
 • Posílíme kybernetickou bezpečnost energetiky.
 • Přes státní firmu ČEPS budeme modernizovat a investovat do přenosové soustavy tak, abychom ji připravili na moderní výzvy energetiky.
 • Budeme masivně podporovat obnovitelné zdroje, a to převážně na investiční bázi (vyhneme se chybám s provozní podporou, viz. Solární tunel 2009).
 • Připravíme koncepci vývoje a stavby malých modulárních reaktorů.
 • Pokročíme s budováním hlubinného úložiště pro jaderný odpad.
 • Podpoříme ekologizace uhelných bloků tak, aby i před datem jejich útlumu neprodukovaly nadměrné emise.
 • Vytvoříme podmínky pro efektivní budování decentralizované energetiky a razantně podpoříme vývoj akumulace a využití moderních prvků přenosové soustavy (inteligentní síť, hromadné dálkové ovládání).
 • Budeme pokračovat v rozvoji komunitní energetiky.

Podnikatelské prostředí, ve kterém je podnikání radost

e nejhorší, ale proč bychom ho nemohli mít nejlepší?
 • Vytvoříme strategii Česka pro oblast průmyslu a služeb, včetně transformačního plánu na následujících třicet let.
 • Změníme strukturu služeb a produktů s orientací na vysokou přidanou hodnotu.
 • Vědu, výzkum a inovace bereme jako naprostou prioritu státního rozpočtu. Výdaje na tuto oblast navýšíme minimálně na 1% HDP s důrazem na aplikovaný výzkum. (praxe)
 • Investiční pobídky budou směřovány do oblastí s vysokou přidanou hodnotou.
 • Podpoříme transformaci národní rozvojové banky tak, aby se z ní stala skutečná opora českého know-how.
 • U strategických oblastí budeme usilovat o přesunutí výroby do ČR. (např. léčiva)
 • Zavedeme systém, kde budou municipality (obce a kraje) participovat na daňovém výnosu z místního podnikání (motivace k aktivnímu sepjetí samospráv a soukromého sektoru).
 • Vypíšeme stipendijní programy pro talentované studenty na špičkových zahraničních univerzitách se závazkem návratu do země.
 • Zmenšíme počet kontrol u bezproblémových podnikatelů.
 • Budeme dále intenzivně usilovat o zjednodušení stavebního řízení.
 • Budeme cílit dotace a podporu do perspektivních technologií.
 • Naopak firmy, které neobstarávají veřejné služby a neobstály by v tržní konkurenci, stát ani společnost nepotřebuje, dotace budeme omezovat.
 • Uvolníme trh práce (podpoření automatizace a robotizace, práce se zahraniční pracovní silou nebo flexibilita).
 • Budeme dále apelovat na diversifikaci energetických zdrojů (hlavně ropa a plyn).
 • Prioritně dostavíme dálniční síť a razantně navýšíme investice do dopravy (více v sekci doprava).
 • Zeštíhlíme státní správu a zlevníme stát. (Odbourání byrokracie a regulací)
 • Zaměříme se na zkvalitnění rekvalifikačních kurzů a zacílení dle potřeb trhu práce pro zaměstnance, kteří chtějí pracovat, ale nemají dostatečnou kvalifikaci.
 • Podnikneme kroky k přípravě České republiky na Euro tak, abychom jím mohly platit už po roce 2030.
 • Otevřeme trh práce zahraničním pracovníkům.

Chytrá imigrační politika

 • Zrychlení a zjednodušení administrativních procesů spojených s imigrační agendou.
 • Personální posílení pozic na ministerstvu vnitra, které se o agendu zahraniční pracovní síly stará.
 • Nastavení jasných kritérii reflektujících potřeby pracovního trhu.
 • Přijmeme sadu integračních programů maximalizujících pozitivní efekty pracovní migrace.
Náš program