Online registrace

Domů » Staň se členem » Online registrace
Souhlas*
Bezpečnostní prověrka je v rámci zařazování nových členů do organizace klíčová:
  • Pohovor: Provedení pohovoru s členy Hnutí Generace je prvořadý krokem při začleňování nových členů do organizace.
  • Kontrola identifikace: Kontrola, zda jsou poskytnuté osobní údaje věrohodné a odpovídají dokumentům, jako je například občanský průkaz.
  • Kontrola minulosti: Prověřování o žadateli více informací třeba prostřednictvím jeho veřejných profilů na sociálních sítích či předchozích pracovních zkušeností.
  • Kriminalistická kontrola: Provedení kontroly kriminální minulosti žadatele prostřednictvím oficiálních databází nebo služeb pro kontrolu rejstříků trestů.
  • Vytvoření bezpečnostní politiky:Zavedení interních pravidel a postupů pro zacházení s citlivými informacemi a ochranu integrity organizace.
Proces bezpečnostní prověrky je transparentní a zákonný, respektuje soukromí žadatelů. s veškerým informacemi je zacházeno s důvěrností a v souladu s platnými právními předpisy.
Staň se členem