Daniel Krutý

Zakladatel a předseda hnutí Generace

„Schopnosti a znalosti jsou pro mě stejně důležité, jako nabyté zkušenosti.“

Jako malý jsem byl obyčejný kluk z Prahy s velkým snem. O politiku jsem se začal zajímat již od raného dětství, ale vždy mě nejvíce přitahovala témata veřejných financí, obchodu a spravedlnosti. Avšak svoboda a demokracie jsou pro mě další neodmyslitelnou součástí života každého občana, a věřím, že demokracie není jen určité uspořádání státu a jeho institucí. Je to každodenně prožívaná životní zkušenost, názor na život a na svět. Pokud má nějaké nedostatky, musíme překonávat právě je, nikoli demokracii.

A tak jsem si ve 15 letech řekl, že bych chtěl přispět do dění současné politiky a přispět k tomu, kam bude naše země směřovat. Tak vzniklo politické hnutí Hnutí Generace. Kontaktoval jsem pár svých přátel, především Martina Szeteie, se kterým jsem kamarádil již od základní školy. Přátelé se do toho zapojili společně se mnou, a podpisová kampaň začala. Díky tvrdé práci a podpoře blízkých se hnutí rozrostlo o několik desítek členů a dnes už je zaregistrovaným a sebevědomým politickým subjektem.

Studuji práva na Bezpečnostně právní akademii v Praze a ve volném čase se rád vzdělávám ve všech oblastech politiky. Věnuji se také sportu a s radostí trávím čas se svými přáteli, jak z politického, tak i z běžného života. Zúčastnil jsem se několika konferencí, zasedání a jednání. Absolvoval jsem desítky přednášek, potřásl si rukou se stovkami osobností z politické sféry i společenského života a jsem přesvědčený, že spolu s celým hnutím máme České republice hodně co nabídnout.

V politickém světě se zajímá o veřejné finance, energetiku, průmysl, obchod a demokracii
  • danielkruty@hnutigenerace.cz

Další osobnosti