Mgr. Petr Jindřichovský

1. místopředseda hnutí

"Společně můžeme vykročit tím správným směrem k inovativním přístupům ochrany demokracie, které přinesou prospěch celé Evropě."

Jsem advokát s více než třicetiletou právní praxí. Od mládí se zajímám o právo, demokracii a spravedlnost. Vystudoval jsem gymnázium a následně se vydal cestou studia práv na Karlově Univerzitě v Praze. Celý profesní život se věnuji především občanskému a obchodnímu právu, včetně práva smluvního, zahrnujícího např. smlouvy s mezinárodním prvkem a smlouvy v oblasti softwaru a informačních technologií. Jako advokát jsem ale pracoval také na řadě případů z oblasti práva stavebního, pojišťovacího, insolvenčního, sportovního, trestního, a dalších. Kromě výše uvedené právní praxe, již několik let spolupracuji na projektech týkajících se ochrany demokracie v kyberprostoru. Jsem generálním sekretářem institutu Digital Policy Institute – millennium 3000, který se snaží budovat digitální mír, na němž závisí trvalá stabilita mezi lidmi, národy a kontinenty v digitálním světě.

Zapojení se do Hnutí Generace je pro mě velkou výzvou a posláním. Problematika ochrany demokracie v kyberprostoru ohrožuje občany po celém světě, a právě aktuálnost a každodennost tohoto problému mne vede ke spolupráci s mladší generací, která se v digitálním světě pohybuje neustále. Mladí lidé, jako jsou Daniel Krutý a Martin Czetei, mě motivují k tomu, abych si v této oblasti neustále doplňoval své znalosti.  Jejich nadšení, pracovitost a ambice dodávají smysl celému projektu nového moderního politického hnutí. V rámci činnosti Hnutí Generace budeme chtít prosadit do kybernetické praxe taková opatření, která budou schopna účinně bránit demokratické hodnoty a principy naší společnosti, aby lidé znovu získali důvěru v demokracii. A na to se upřímně těším, neboť je to činnost, která je pro mě velmi zajímavá a motivující nejen z profesního pohledu, ale také z pohledu osobního.

Je nezbytné, abychom dokázali ochránit svobodu a demokratické hodnoty pro naše občany nejen v reálném světě, ale i v kyberprostoru. Tohoto cíle bychom chtěli v Hnutí Generace dosáhnout nejen v České republice, ale i v širším evropském a světovém měřítku.

Napište mi, co vás zajímá:
  • mistopredseda1@hnutigenerace.cz

Další osobnosti